Termeni şi condiţii de utilizare

1. Introducere

Aceste termene și condiții guvernează modul de utilizare al acestui site web.

Prin utilizarea acest site web, acceptați în întregime aceste termene și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu aceste termene și condiții atunci nu puteți folosi acest site web.

Dacă încărcați sau trimiteți orice material pe acest site web sau pe oricare alt serviciu web în directă legătură cu acest site web, îți vom cere să citești, să întelegi și să accepți aceste termene și condiții.

Pentru a utiliza acest site web trebuie să aveți cel puțin 18 ani. Prin utilizarea acest site web și/sau prin acceptarea acestor termene și condiții, confirmi faptul că ai cel puțin 18 ani.

Acest site web folosește module de tip cookies. Prin utilizarea acestui site web și/sau prin acceptarea acestor termene și condiții, este de acord cu utilizarea modulelor de tip cookies în conformitate cu termenii din Politica de Confidențialitate.

Acest document a fost conceput cu ajutorul SEQ Legal (https://seqlegal.com).

2. Notificare privind drepturile de autor

Drepturi de autor (c) 2021 SC Conex Distribution S.A.

În conformitate cu dispozițiile exprese ale acestor termene și condiții:

 • noi, împreună cu licențiatorii noștri, deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală ce sunt afișate pe acest site web.
 • toate drepturile de proprietate intelectuală ce au legătură cu acest site web și cu materialele afișate pe acest site web sunt rezervate.

3. Licența de utilizare

Aveți permisiunea să:

 • vizualizați paginile de pe acest site web într-un browser web;
 • descărcați pagini de pe acest site web pentru operațiunile de cache într-un browser web;
 • ascultați și/sau vizionați fișierele audio și pe cele video de pe acest site web; și
 • folosiți serviciile web de pe acest site web într-un browser web, în conformitate cu restul prevederilor din acest document.

Cu excepția cazului în care este permis în mod expres de Secțiunea 3.1 sau de celelalte prevederi ale acestor termeni și condiții, nu aveți permisiunea să descărcați niciun material de pe acest site web sau să salvați orice material pe computerul dumneavoastră.

Aveți permisiunea să utilizați acest site web numai în scopuri personale și/sau comerciale și nu vi se permite să utilizați acest site web în alte scopuri.

Cu excepția cazului în care este permis în mod expres de acești termeni și condiții, nu aveți permisiunea să editați sau să modificați orice material de pe acest site web.

Dacă nu dețineți sau controlați drepturile asupra unui material, nu aveți permisiunea să:

 • republicați materialul (inclusiv republicarea pe alt site web);
 • vindeți, închiriați sau sub-licențiați materialul;
 • prezentați publicului orice material de pe acest site web;
 • folosiți orice material în scop comercial; sau
 • redistribuiți orice material de pe acest site web.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul, la discreția noastră, la unele zone ale acestui site web sau la întregul site web; nu aveți permisiunea să vă sustrageți sau să ocoliți sau să încercați să ocoliți sau să evitați orice măsuri de restricționare a accesului pe acest site web.

4. Utilizare acceptabilă

Nu vi se permită să:

 • folosiți acest site web în orice mod sau să întreprindeți orice acțiune care cauzează sau poate provoca daune acestui site web sau afectează performanța, disponibilitatea sau accesibilitatea acestui site web;
 • folosiți acest site web în orice mod care poate fi considerat ilicit, ilegal, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilicită, ilegală, frauduloasă sau dăunătoare;
 • utilizați acest site web pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legat de) orice spyware, virus de computer, troian, vierme cibernetic, înregistrator de taste, rootkit sau alte programe rău intenționate;
 • desfășurați orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (inclusiv, dar nu limitat la, răzuirea web („web scraping”) minerit de date web („data mining”), extragerea datelor („data extraction”), și recoltarea datelor („data harvesting”),) pe sau în legătură acest site web fără consimțământul nostru scris și expres;
 • accesați sau interacționați în alt mod cu acest site web utilizând orice robot, păianjen sau alte mijloace automate, cu excepția indexării motorului de căutare sau fără acordul explicit al administratorului acestui site web;
 • utilizați datele colectate de pe acest site web pentru orice activitate de marketing direct (inclusiv, dar nu limitat la, marketing prin e-mail, marketing prin SMS, telemarketing și corespondență directă).

Nu aveți permisiunea să utilizați datele colectate de pe acest site web pentru a contacta persoane fizice, companii sau alte entități.

Trebuie să vă asigurați că toate informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul acestui site web sau prin orice alt serviciu ce are legătură cu acest site web sunt adevărate, corecte, actuale, complete și care nu induc în eroare.

5. Garanții limitate

Nu garantăm:

 • exhaustivitatea sau exactitatea informațiilor publicate pe acest site web;
 • faptul că proce material de pe acest site web este actualizat; sau
 • că acest site web sau orice serviciu de pe acest site web va rămâne disponibil.

Ne rezervăm dreptul de a întrerupe sau modifica orice serviciu sau toate serviciile de pe acest site web și de a opri publicarea acestui site web, în orice moment, la propria noastră discreție, fără notificare sau explicație; și cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în acești termeni și condiții, nu veți avea dreptul la nicio compensație sau altă plată la întreruperea sau modificarea oricărui serviciu sau dacă oprim publicarea acestui site web.

6. Limitări și excluderi de răspundere

Nimic din acești termeni și condiții nu:

 • limitează sau exclude orice răspundere pentru deces sau vătămare corporală rezultată din neglijență;
 • limitează sau exclude orice răspundere pentru fraudă sau declarații frauduloase;
 • limitează orice răspundere, în orice mod care nu este permis legislația aplicabilă; sau
 • exclude orice răspundere care nu poate fi exclusă în conformitate cu legislația în vigoare.

Limitările și excluderile de răspundere declarate în Secțiunea 6 și/sau în alte părți ale acestor termeni și condiții:

 • sunt supuse Secțiunii 6.1; și
 • guvernează toate obligațiile care decurg din acești termeni și condiții sau care se referă la obiectul acestor termeni și condiții, inclusiv responsabilitățile care decurg prin contract, în mod delictual (inclusiv neglijența) și/sau pentru încălcarea obligației legale, cu excepția cazului în care se prevede altfel, în mod expres, în acești termeni și condiții.

În măsura în care acest site web și informațiile și/sau serviciile de pe acest site web sunt furnizate gratuit, nu răspundem pentru orice pierdere sau deteriorare de orice natură.

Nu răspundem pentru orice pierderi rezultate din orice eveniment sau evenimente dincolo de controlul nostru rezonabil.

Nu răspundem pentru orice pierderi de afaceri, inclusiv (dar nu limitat la) pierderea sau deteriorarea profiturilor, veniturilor, producției, economiilor, parteneriatelor, contractelor, oportunităților comerciale sau fondului comercial.

Nu răspundem pentru orice pierdere sau corupere a datelor, a bazelor de date sau a serviciilor web.

Nu răspundem pentru orice pierdere sau daună specială, indirectă sau consecutivă.

Acceptați că avem un interes în limitarea răspunderii personale a angajaților noștri și, având în vedere acest interes, recunoașteți că suntem o entitate cu răspundere limitată; sunteți de acord că nu veți aduce personal nicio reclamație împotriva angajaților noștri cu privire la orice pierderi pe care le suferiți în legătură cu acest site web sau cu acești termeni și condiții (acest lucru nu limitează sau exclude, răspunderea angajaților noștri pentru acțiuni ilicite, ilegale sau frauduloase).

7. Încălcarea acestor termene și condiții

Fără a afecta celelalte drepturi ale noastre, în baza acestor termeni și condiții, dacă încălcați în vreun fel acești termeni și condiții sau dacă suspectăm în mod rezonabil că ați încălcat în vreun fel acești termeni și condiții, ne rezervăm dreptul să:

 • vă trimitem unul sau mai multe avertismente formale;
 • inițiem acțiuni în justiție împotriva dumneavoastră.

8. Variații

Ne rezervăm dreptul să revizuim din când în când acești termeni și condiții.

Termenii și condițiile revizuite se aplică utilizării acestui site web de la data publicării termenilor și condițiilor revizuite. Prin acceptarea acestor termeni și condiții și/sau prin utilizarea acestui site web, renunțați la orice drept de a fi notificați sau de a accepta o eventuală revizuire a acestor termeni și condiții.

9. Cesiunea drepturilor și/sau obligațiilor

Prin acceptarea acestor termeni și condiții și/sau prin utilizarea acestui site web sunteți de acord să atribuim, să transferăm, să subcontractăm sau în alt mod să administrăm drepturile și/sau obligațiile noastre în baza acestor termeni și condiții.

Nu ne este permis să atribuim, să transferăm, să subcontractăm sau în alt mod să administrăm drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră în baza acestor termeni și condiții.

10. Separabilitate

Dacă o prevedere a acestor termeni și condiții este stabilită de către orice instanță sau orice autoritate competentă ca fiind ilegală și/sau inexecutabilă, celelalte prevederi vor continua să fie în vigoare.

Dacă o prevedere a acestor termeni și condiții este considerată ilegală și/sau neexecutabilă și ar fi ștearsă, doar acea prevedere va fi considerată a fi ștearsă, iar restul prevederilor vor continua să fie în vigoare.

11. Drepturile terților

Un contract în conformitate cu acești termeni și condiții este spre beneficiul nostru și al dumneavoastră și nu este destinat spre beneficiul sau să fie executoriu de către nicio parte terță.

Exercitarea drepturilor părților în temeiul unui contract în conformitate cu acești termeni și condiții nu este supusă acordului niciunei terțe părți.

12. Întreg acordul

În conformitate cu Secțiunii 6.1, acești termeni și condiții, împreună cu Politica de Confidențialitate, vor constitui întregul acord între dumneavoastră și noi în legătură cu utilizarea acestui site web și vor înlocui toate acordurile anterioare dintre dumneavoastră și noi în legătură cu utilizarea acestui site web.

13. Jurisdicție

Acești termeni și condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația română.

Orice litigii legate de acești termeni și condiții vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

14. Divulgări legale și de reglementare

Suntem înregistrați în Registrul Comerțului din România cu numărul de înregistrare J22 / 2394/2003.

Numărul nostru de TVA este RO16019310.

15. Detalii de contact

Acest site web este deținut și administrat de SC Conex Distribution S.A.

Sediul nostru social este situat pe Strada Calea Chișinăului, Nr. 32, Cod Poștal 700180, Iași, România.

Sediul central este situat pe Strada Calea Chișinăului, Nr. 32, Cod Poștal 700180, Iași, România.

Ne puteți contacta:

 • prin poștă, la adresa poștală menționată mai sus;
 • folosind formularele de contact de pe acest site web;
 • prin telefon, la numerele de contact publicate pe acest site web; sau
 • prin e-mail, utilizând adresele de e-mail publicate pe acest site web.