Politica de Confidențialitate

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul  679/2016 referitor la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) îşi produce efectele începând cu 25 Mai 2018.

Avand in vedere importanta acestuia, precum si protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor care acceseaza site-ul www.conexdist.ro precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Avem rugamintea sa cititi cu o deosebita atenție urmatoarea sectiune de Politici (denumită în continuare “GDPR-DPP”) pentru a înțelege mai bine modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).

DPP explică practicile CONEX DISTRIBUTION S.A referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către CONEX DISTRIBUTION S.A

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de CONEX DISTRIBUTION S.A se va realiza  în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care CONEX DISTRIBUTION S.A operează.

Prin DPPCONEX DISTRIBUTION S.A. dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul DPP și cu privire la drepturile de care beneficiază.

Sa ne cunoastem mai bine

Suntem CONEX DISTRIBUTION S.A, o societate cu sediul social în Iasi, Str, Calea Chisinaului, nr. 32, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J22/2394/2003 și cod unic de înregistrare 16019310. Avem ca domeniu principal de activitate comerţul cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule, CAEN 4531.

Ce sunt datele cu caracter personal?

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Care sunt datele dvs. Cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Putem prelucra date care să ne permită să luăm legătura cu dumneavoastră. („date de contact”). Datele de contact pot include numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa poștală și/sau identificatorii contului de social media. Sursa datelor de contact sunteți dumneavoastră.

Putem procesa informațiile conținute sau referitoare la orice comunicare pe care o trimiteți sau pe care o trimitem noi („date de comunicare”). Datele comunicării pot include conținutul comunicării și metadatele asociate comunicării. Site-ul nostru web va genera metadatele asociate comunicărilor făcute utilizând formularele de contact ale site-ului web.

Putem prelucra date despre utilizarea site-ului și serviciilor noastre („date de utilizare”). Datele de utilizare pot include adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, modalitatea de accesare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare pe site-ul web, precum și informații despre frecvența și modul utilizării site-ului web. Sursa datelor de utilizare este sistemul nostru de urmărire analitică.

Responsabilul cu protecția datelor (DPO)

CONEX DISTRIBUTION S.A., în calitate de operator, a desemnat pe Apetrachioaei Larisa, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (denumit în continuare “DPO”), având obligația de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea de supraveghere.

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezentul DPP, utilizând datele de contact de mai jos:

DPO E-mail DPO: office@conexdist.ro
Adresă de corespondență DPO: Iasi, Str. Calea Chisinaului, nr. 32.

Principii privind prelucrarea datelor

CONEX DISTRIBUTION S.A se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
  2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
  3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
  4. Corecte și actualizate;
  5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
  6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Temeiul șI scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Operațiuni – Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul operării site-ului web și răspunderii la mesajele trimise de dumneavoastră prin formularele de contact. Baza legală pentru această prelucrare sunt interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului nostru web, a serviciilor și a afacerii noastre
 2. Relații și comunicări – Putem prelucra date de contact și/sau date de comunicare în scopul gestionării relațiilor noastre, comunicând cu dumneavoastră (excluzând comunicarea în scopuri de marketing direct) prin e-mail, SMS, poștă, fax și / sau telefon, servicii de asistență și rezolvarea reclamațiilor. Baza legală pentru această prelucrare sunt interesele noastre legitime, și anume comunicarea cu vizitatorii site-ului nostru web, utilizatorii serviciilor, clienții individuali și personalul clienților, menținerea relațiilor și administrarea corectă a site-ului nostru web, a serviciilor și a afacerii noastre
 3. Cercetare și analiză – Putem prelucra date de utilizare în scopul cercetării și analizei utilizării site-ului nostru web și a serviciilor noastre, precum și pentru cercetarea și analiza altor interacțiuni cu site-ul nostru web. Baza legală pentru această prelucrare sunt interesele noastre legitime, și anume monitorizarea, susținerea, îmbunătățirea și securizarea site-ului nostru web, a serviciilor și a afacerii în general
 4. Păstrarea înregistrărilor – Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul creării și întreținerii bazelor de date și a copiilor de rezervă ale bazelor noastre de date. Baza legală a acestei prelucrări sunt interesele noastre legitime, și anume asigurarea că avem acces la toate informațiile de care avem nevoie pentru a ne conduce corect și eficient afacerea în conformitate cu această politică.
 5. Securitate – Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul securității și prevenirii fraudei și a altor activități infracționale. Baza legală a acestei prelucrări o reprezintă interesele noastre legitime, și anume protecția site-ului nostru web, a serviciilor și a afacerilor noastre, precum și protecția celorlalți.
 6. Conformitatea legală și interesele vitale – Putem, de asemenea, să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când o astfel de prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice.
 7. În scopul recrutării pentru posturile disponibile – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Dacă v-ați abonat la secţiunea CARIERE datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă contacta atunci când vom considera că un loc de muncă oferit de noi se potrivește calităților dumneavoastră.

Divulgarea datelor cu caracter personal către terțI

Datele cu caracter personal prelucrate de către CONEX DISTRIBUTION S.A. vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru CONEX DISTRIBUTION S.A. de a proceda în acest mod. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care CONEX DISTRIBUTION S.A. colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai CONEX DISTRIBUTION S.A.

Datele personale păstrate în baza de date a site-ului nostru web vor fi stocate pe serverele noastre interne și/sau pe serverele furnizorilor noștri de servicii de găzduire

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul www.conexdist.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale CONEX DISTRIBUTION S.A.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, CONEX DISTRIBUTION S.A. neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

Prelucrare automată de date. Cookie

Siteul www.conexdist.ro foloseste identificatori de tip Cookie. În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies.

Perioada stocării datelor

CONEX DISTRIBUTION S.A. poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 1. Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;
 2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 3. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;
 4. În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
 5. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;
 6. În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care CONEX DISTRIBUTION S.A. le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt indexate sau învechite și/sau să le completați daca acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției „Contul meu”.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
  – exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică CONEX DISTRIBUTION S.A.) să verifice corectitudinea Datelor;
  – prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
  – operatorul (de exemplu, CONEX DISTRIBUTION S.A.) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
  – persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz CONEX DISTRIBUTION S.A.) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (CONEX DISTRIBUTION S.A.) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 6. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de CONEX DISTRIBUTION S.A.
 9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 11. Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care CONEX DISTRIBUTION S.A. le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul CONEX DISTRIBUTION S.A. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

Solicitări juridice

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

Relațiile cu alțI operatori

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de CONEX DISTRIBUTION S.A. ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

Securitatea prelucrării

CONEX DISTRIBUTION S.A. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii CONEX DISTRIBUTION S.A., precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama CONEX DISTRIBUTION S.A. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile DPP.

Exonerare de răspundere

Siteul www.conexdist.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea CONEX DISTRIBUTION S.A. astfel că CONEX DISTRIBUTION S.A. nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. CONEX DISTRIBUTION S.A. nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

Actualizarea politicii de protecție șI prelucrare a datelor cu caracter personal

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea siteului www.conexdist.ro.

Contact

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.

Apetrachioaei Larisa, la adresa de email: office@conexdist.ro.

Ne mai puteți contacta:

-prin poștă, la adresa poștală menționată mai sus;

-folosind formularele de contact de pe acest site web;

-prin telefon, la numerele de contact publicate pe acest site web; sau

– prin e-mail, utilizând adresele de e-mail publicate pe acest site web